dissabte, 5 de febrer de 2011

Los media y la modernidad


Los media y la modernidad és un assaig del sociòleg John B. Thompson, publicat per Paidós dins la seva col·lecció Comunicación. El seu preu és de 26 €.
Al llarg de l'assaig, Thompson va explicant el paper dels mitjans de comunicació en la formació de les societats modernes.
El llenguatge del llibre és feixuc, potser la traducció, però es fa una lectura molt pesada. He hagut de fer un gran esforç per acabar-lo.