dimarts, 18 de desembre de 2007

Tornem enrera? És això millor o pitjor?

S'ha acabat amb els "Progressa adequadament" i "Necessita millorar". Aquests dos ítems avaluadors que ens han acompanyat des de l'any 1990 desapareixen definitivament. Potser no era molt clar pels pares i els mestres en moltes ocasions hem tingut dificultats per entendre-ho i per saber-ho transmetre als pares. També a diferents llocs s'han afegit d'altres fòrmules per tal que hi quedés més clar, com per exemple, alguns tipus diferents de progressa, o molt bé, bé, amb dificultats. O fins i tot, acompanyant els PA i NM amb una xifra entre parèntesi.
Tot allò que la LOGSE proposava al 90 com a gran novetat, la importància del procés formatiu de cadascú, passa a segon terme, donant més importància ara al valor numèric del resultat acadèmic.
A més a més, a l'ESO es posarà un nombre al costat de la qualificació.

Primària - I, S, B, N, E (desapareix el MD)
ESO - I, S, B, N, E (acompanyat d'un nombre de l'1 al 10).

Sembla que l'ordre pretenia que es valorés numèricament a 2n, 4t i 6è, mentre que als altres tres cursos les coses podien seguir tal qual estaven. Absurd. A la pràctica a partir del segon trimestre tornen les notes antigues, ja que no té gaire sentit mantenir dos sistemes de qualificació. Els inspectors volien començar a aplicar la llei aquest trimestre, però alguns directors, amb bon criteri, van al·legar dificultats en l'aplicació informàtica o que ja s'havien fet les reunions d'avaluació del Primer Trimestre.

El debat està obert. O a tots ens sembla perfecte el canvi de forma d'avaluar? Seguirem parlant els propers mesos.

4 comentaris:

Caterina Cortès ha dit...

A mi sempre em varen evaluar amb notes un cop vaig començar 1r d'E.G.B. i a partir d'aquí sempre. Deien que això no ho feien per no traumatitzar (???????) No sé, em posasin el que em posasin (també he suspés examens a la meva vida), el cert és que no m'he traumatitzat. Qúè vol dir necessita millorar? Un suficient que és un cinc o un sis (hi ha un punt de diferència)? No sé, a mi em sembla bé. La nota et queda més clara ;)

Eloy ha dit...

La veritat és que si queda més clara, perquè tothom necessita millorar i la majoria progressen d'una manera o una altra.

Jesús M. Tibau ha dit...

No crec que la forma d'avaluar sigui tan important. Hi ha altres problemes de més transcendència. Però no em sembla malament aquest canvi. Els alumnes, per molt petits que siguin, són competititius en essència, i molt més forts del que ens pensem, i , en general, no cec que es traumatitzin per rebre una nota o altra.
Una cosa que sí que cal millorar és el reforç en les assignatures clau per al desenvolupament: matemàtiques i llengües. És bàsic que sàpiguin llegir i escriure amb certa fluidesa. Jo faig classes particulars i em trobo en molts casos que no saben trobar la resposta a una pregunta quan la tenen a un pam del nas, encara que els assenyalis el paràgraf on es troba. Saber llegir entenent el què hi ha escrit, i practicar molt l'escriptura, és bàsic.
Em trobo a molts nois i noies que han d'estudiar com funciona una aixeta o un circuit elèctric quan no saben accentuar o distingir un nom d'un adverbi: això no pot ser.

Eloy ha dit...

La lectura i bona comprensió és bàsica. Els coneixements matemàtics, també.
Potser s'havia de fer alguna cosa per tal d'arreglar això. Però el problema crec que és molt més de fons, més social. I això necessita canvis molt més forts.