dimecres, 2 de gener de 2008

La lectura i la vida

Aquest llibre és un recull d'articles i conferències de l'Emili Teixidor més d'altres escrits i pensaments. Tots ells tracten sobre el foment de la lectura.
Especialment bo és el primer capítol, un article publicat a La Vanguardia, que va ser premiat per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez per fomentar la lectura.
L'Emili Teixidor és un mestre amb les paraules i aquest recull és "una guia imprescindible per a pares i mestres", segons ell mateix.
La veritat és que aquest llibre, publicat per Columna, val la pena llegir-lo. Dóna moltes idees i trucs als mestres per tal que els nostres alumnes tinguin més ganes de llegir, per exemple, explica que un mestre arribava a classe amb tres llibres i deia que parlaria de dos llibres. Els seus alumnes li deien que portava tres, no dos. Ell feia cara de sorpresa i retirava un, mentre comentava que no era un llibre per ells. Durant la seva classe parlava només dels altres dos llibres, però a l'hora de marxar es descuidava els tres llibres a la taula. Tots els alumnes es llençaven sobre el llibre no comentat i apuntaven la referència. Molts el llegien. A més a més quasi tots llegien els altres dos llibres. Meravellós.
Ah! El llibre només val uns 16 €. Val la pena tenir-lo i rellegir-lo.

El Ricard m'ha avisat que el dia 3 de gener ha sortit una interessant entrevista a La Vanguardia amb l'Emili Teixidor. Aquesta entrevista l'ha fet el Víctor M. Amela, un home al qual segueixo de fa temps, i amb el qual coincideixo amb moltes de les seves opinions.